Bäckibölja

Ägarlängd

  • Erik Larsson/Bonier DN-Expressen (Hökö-Västerljungs skärgård)
  • Lars Marklund (Trosa)
  • Rudolf steiner stiftelsen (vårdingeby-Mölnbo)
  • Håkan Jäderberg(Trosa)2014
  • Tomas Bäck (Broby-Västerljung)2015

Data

Löa 9.00 meter

bredd 3.30

byggd år ????

varv: Gudinge?

Fatima

Min stora båt


Historia

Fatima är byggd i trakterna kring sikhjälma (norra upplands kusten)eventuelt i Gudinge som ligger i närheten.


På Hökö hade DN/Expressen ett sommarboende för sina anställda och Erik var vaktmästere där. Fatima användes till att köra folk till och från ön. Erik dog på hösten 1988


I familjen Marklunds ägo var Fatima en renodlad fritidsbåt med dagsutflykter som huvudsakligt användningsområde.


Rudolf stainer stiftelsen är en antroposofisk stiftelse som arbetar med vuxna med särskilda behov. Håkan Jäderberg jobbade i stiftelsen och var den drivande för att Fatima skulle komma i steftelsens ägo. man gjorde mestadels dagsutflykter men även längre resor. Jag jobbade också i stiftelsen några år och hade då hand om Fatima.


Håkan Jäderberg var vaktmästare på Kråmö men använde inte Fatima i den veksamheten.


Jag fick överta Fatima Hösten 2015.