Bäckibölja

Emil Anderssons båtvarv

En historisk återblick