Helge och Einar Andersson

Helge och Einar Andersson

Deras verkstad låg i korsningen Tomtagatan/Ekensbergsgatan